Boendesituationens betydelse för hälsan

  • Startdatum: 2018-10-02 08:30
  • Slutdatum: 2018-10-02 16:30
  • Plats: S:t Görans sjukhus, Vårdvägen 3, Alströmsalen

Kackerlackor eller silverfiskar – hur vanliga är de i våra bostäder? Och hur påverkas hälsan av dåliga bostäder, hemlöshet, trångboddhet och höga hyror?

Individens levnadsvanor har en direkt påverkan på hälsan, som i sin tur påverkas av inlärda beteenden och sociala sammanhang. För den som är asylsökande eller nyanländ är livsvillkoren osäkra och för många innebär det också hemlöshet.

Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin, berättar om Kommissionen för jämlik hälsas utredning "Nästa steg på väg mot en mer jämlik hälsa". Barnhälsovården talar om barnens ojämlika förutsättningar för en god hälsa. Vi får även veta mer om vilka de fysiska, psykiska och munhälsorelaterade konsekvenserna kan bli. Dessutom redovisar Stadsmissionen vilka följder de ser av den utsatta boendesituationen.

Målgrupp: Du som möter asylsökande, nyanlända och papperslösa i ditt arbete.

Anmälan

Liknande händelser