Barnen - rättigheter och vård

  • Startdatum: 2018-05-03 13:00
  • Slutdatum: 2018-05-03 16:30
  • Plats: Föreläsningssal Tor, Transkulturellt Centrum

En utbildning för dig som arbetar med barn, och är intresserad av barns rättigheter, hälsa och vård.

Barnens delaktighet ska tas på allvar i vårdsituationer, en självklarhet, men hur gör vi?

Hur formuleras frågor till barn i asylprocessen? Barnens asylrättscentrum kommer att berätta om juridiskt stöd till asylsökande barn.

Vi hänvisar till barnkonventionen, men vad innebär det? I den akuta tandvårdssituationen när en tand ska dras ut, hur förhåller sig behandlaren till barnet då? Tandvården berättar om vad de ställs inför.

Carina Bessner och Elin Ekdahl, Habiliteringscenter Järva, beskriver sitt arbete med barn för att uppnå ”Likvärdig habilitering”.

Kostnad: För verksamheter med SLL-avtal 250:-, övriga 350:- exkl moms

Sista anmälningsdag: 16 april

Liknande händelser