Att ge vård och stöd till asylsökande, kvotflyktingar och nyanlända i en förändrad flyktingsituation

  • Startdatum: 2018-05-17 08:30
  • Plats: föreläsningssal Tor, Transkulturellt Centrum

Välkommen till en kliniskt inriktad kurs för dig som i ditt arbete som sjuksköterska möter asylsökande, kvotflyktingar eller nyanlända. Under två heldagar kommer vi att förmedla fördjupad kunskap om smittskydd, psykisk och somatisk ohälsa kopplat till flykt och migration. Vi kommer även att lyfta upp exempel på hur vi i vår kliniska vardag kan utveckla vårt arbete kring att ge stöd till dessa patienter.

De ämnen som kommer att tas upp är bland andra

  • Kvotflyktingarnas speciella förutsättningar och hälsosituation och hur vårt mottagande ser ut
  • Hur vi kan identifiera psykisk ohälsa och ge psykosocialt stöd 
  • Hälsokommunikation och hälsopedagogik för nyanlända och asylsökande
  • Hur vi kan arbeta med olika stöd i vår kommunikation med flyktingar och asylsökande
  • Smittskyddsaspekter på hälsoundersökningen

Medverkar gör bl a  Smittskydd Stockholm, UNHCR, Projektet KomHIT Flykting, Asyl och migranthälsan i Sörmland, Projektet Integration inom Aktiv Rehabilitering och personal från Transkulturellt centrum.

Målgrupp: Sjuksköterskor som möter asylsökande och flyktingar.

Tid: Torsdag 17 maj – fredag 18 maj, heldagar  

Kostnad: För verksamheter med SLL-avtal 1 250:-, övriga 1 450:- exkl moms

Sista anmälningsdag: 2 maj

Liknande händelser