Arbetsterapeuter nätverk

  • Startdatum: 2017-10-12 09:00
  • Slutdatum: 2017-10-12 11:00
  • Plats: Transkulturellt Centrum

Arbetsterapeutnätverket är ett öppet nätverk som ger möjlighet
att diskutera transkulturella teman med grund i vår yrkesvardag.
Temat för träffen i höst är Anhöriga – delaktighet och samarbete.

Liknande händelser