Att bli äldre i exil - psykisk sjukdom, psykosociala och existensiella behov

  • Startdatum: 2019-05-08 08:30
  • Slutdatum: 2019-05-07 16:30
  • Plats: Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4, sal Tor

Att gå mot livets slut i exil kan medföra ensamhet och existentiell ångest. Dessutom kan en naturlig kognitiv försämring väcka traumaminnen som tidigare inte besvärat patienten.

Sent utvecklad posttraumatisk stress kan misstas för demenssjukdom och demensutredningar med tolk kan vara svårt. Den här utbildningen ger stöd i differentialdiagnos och hur vi samtalar med patienter om hur de vill åldras och dö i ett främmande land. Medverkar gör bland andra Cecilia Melder, teol dr, Anja Brans, Judiska Hemmet och Rozita Torkpoor, Migrationsskolan i Skåne.

Del av delmål för ST-läkare i psykiatri:

  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 7, 13
  • Målbeskrivning från 2015: Delmål a2, b1

Sista anmälningsdag: 29 april

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

 

Liknande händelser