Aktuellt om migration-seminarium

  • Startdatum: 2018-02-06 13:00
  • Slutdatum: 2018-02-06 16:30
  • Plats: Föreläsningssal Tor, Transkulturellt Centrum

Ett aktualitetsseminarium för er som i ert arbete möter asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd, papperslösa med flera.

Sara Jonsson och Lotten Berggren, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, föreläser under frågeställningen Vilken betydelse har beslut inom EU för svensk lagstiftning och för människors livssituation i Sverige? 

Elin Blomberg och Martin G Johansson från Länsstyrelsen i Stockholm informerar om mottagningen av kvotflyktingar, bosättning av nyanlända och om de tidiga insatser för asylsökande som Länsstyrelsen ansvarar för.

Seminariet kommer även att innehålla en orientering kring rådande migration till Sverige och om tillgången till vård och tandvård i Stockholms läns landsting.

 

Kostnadsfritt

 

Sista anmälningsdag: 31 januari 

Liknande händelser