Spets: Suicidbedömning med transkulturell kompetens

  • Startdatum: 2018-02-20 13:00
  • Slutdatum: 2018-02-20 16:30
  • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

Hur påverkar kultur, religion och språk vårt sätt att beskriva suicidala tankar och intentioner? Kompetensutvecklingsprogrammet Flykt, exil och trauma erbjuder en spetsföreläsning till personal inom psykiatrin om transkulturella aspekter på suicidalitet och suicidbedömning.

13.00 Transkulturella aspekter på suicid

Maria Sundvall, överläkare, Transkulturellt Centrum

14.00 Paus

14.15 Bedömning och behandling av patienter med flyktingbakgrund

Ullakarin Nyberg, överläkare Norra Stockholms psykiatri och suicidforskare Karolinska Institutet.

15.15 Paus

15.30 Suicidala unga ensamkommande - hur ser situationen ut idag?

Maria Ringertz, läkare och Mikael Billing, leg psykolog, BUP Asylpsykiatriska Enhet.

16.30 Avslut

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare, 2/c2 och 3/c3.

Liknande händelser