När livets trygga fästen raserats – om erfarenheter av psykosocialt stöd till flyktingar

  • Startdatum: 2018-11-20 08:30
  • Slutdatum: 2018-11-20 16:30
  • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

Personer som flytt från krig och katastrofer behöver ofta stöd med såväl sociala villkor som psykologiska reaktioner.

Du som möter flyktingar – antingen på en psykiatrisk specialistmottagning, i ett boende eller på vårdcentralen – kan stödja dem att stärka sina egna resurser att hantera svårigheter. Yrkespersoner i olika verksamheter behöver samverka med varandra för att ge stöd.

Den här utbildningsdagen kommer att ge exempel på en rad psykosociala insatser för flyktingar från flyktingläger i Syrien till asylboenden i Skaraborg. Från nätverksarbete med familjer i barn- och ungdomspsykiatrin till stöd för patienter att stanna kvar i terapi.

Medverkar gör bland andra:

  • Najwa Kallass, Röda Korset, Läkare utan gränser
  • Emma Envall, Röda Korsets Center för torterade flyktingar
  • Peter Widner, Haninge kommun, projektet Baba vid Stockholms Stadsmission

 Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 12, 21
  • Målbeskrivning från 2015: c12, c13

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 7, 21
  • Målbeskrivning från 2015: Delmål c7

 Anmälan

Liknande händelser