När livets trygga fästen raserats – om erfarenheter av psykosocialt stöd till flyktingar

 • Startdatum: 2018-11-20 08:30
 • Slutdatum: 2018-11-20 16:30
 • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

Personer som flytt från krig och katastrofer behöver ofta stöd med såväl sociala villkor som psykologiska reaktioner. Ett forskningsfält på frammarsch handlar just om psykosocialt stöd till katastrofdrabbade personer.

Det är läkande i sig att få stöd för att skapa en stabil social situation – då kan patienten själv hitta tillbaka till egna copingstrategier och relationer som varit viktiga för återhämtning tidigare. Att arbeta psykosocialt  handlar också om att du som behandlare av svåra psykiatriska tillstånd efter trauman behöver uppmärksamma hur din patients sociala villkor samspelar med de psykiska problemen.

Fokus på praktiska erfarenheter

Under den här utbildningsdagen fokuserar vi framför allt på praktiska erfarenheter av att erbjuda psykosocialt stöd. Du som möter flyktingar – kanske på en psykiatrisk specialistmottagning, i ett boende eller på vårdcentralen – kan stödja dem att stärka sina egna resurser att hantera svårigheter. Det är också viktigt att yrkespersoner i olika verksamheter samverkar för att kunna ge ett bra stöd.

Utbildningen ger exempel på en rad psykosociala insatser för flyktingar - från flyktingläger i Syrien, till asylboenden i Skaraborg. Den bjuder också på andra exempel - från nätverksarbete med familjer i barn- och ungdomspsykiatrin, till stöd för patienter att stanna kvar i terapi.

På programmet

 • Najwa Kallass, sakkunnig inom området psykosocialt stöd (föreläsningen är på engelska)
 • Emma Envall, Röda Korsets Center för torterade flyktingar
 • Peter Widner, Haninge kommun
 • Helena Wihlborg, projektledare för Baba vid Stockholms Stadsmission
 • Jenny Gustafsson, Läkare utan gränser
 • Natsnet Kiflemariam, Mari Klackenberg och Olivia Arbouz från BUP:s projekt Förstärkt samverkan.

 Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

 • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 12, 21
 • Målbeskrivning från 2015: c12, c13

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

 • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 7, 21
 • Målbeskrivning från 2015: Delmål c7

 

 

 Anmälan

Liknande händelser