När livets trygga fästen raserats – om erfarenheter av psykosocialt stöd till flyktingar

  • Startdatum: 2018-11-20 08:30
  • Slutdatum: 2018-11-20 16:30
  • Plats: Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm.

Personer som flytt från krig och katastrofer behöver ofta stöd med såväl sociala villkor som psykologiska reaktioner. Personal som möter flyktingar – antingen det är på en psykiatrisk specialistmottagning, i ett boende eller på vårdcentralen – kan stödja dem att stärka sina egna resurser att hantera svårigheter. Yrkespersoner i olika verksamheter behöver samverka med varandra för att ge stöd.

Utbildningsdagen kommer att ge exempel på en rad psykosociala insatser för flyktingar från flyktingläger i Syrien till asylboenden i Skaraborg. Från nätverksarbete med familjer i barn- och ungdomspsykiatrin till stöd för patienter att stanna kvar i terapi.

Medverkar gör bland andra Najwa Kallass, Röda Korset, Läkare utan gränser, Emma Envall, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Peter Widner, Haninge kommun, projektet Baba vid Stockholms stadsmission.

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 12, 21

Målbeskrivning från 2015: c12, c13

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 7, 21

Målbeskrivning från 2015: Delmål c7

 

Liknande händelser