Flyktingpatienten: Kunskapsstöd  för primärvården

 • Startdatum: 2018-11-23 08:30
 • Slutdatum: 2018-11-23 16:30
 • Plats: Centrum för psykiatriforskning, vån 6, sal 90, Norra Stationsgatan 69

Välkommen till en heldag om klinisk metodutveckling. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i första linjens psykiatri och primärvården.

Vi utgår ifrån de faktorer som är annorlunda i arbetet med patienter som har flykt- och migrationsbakgrund. Utbildningen ger dig ökad kompetens om stressfaktorer, identifiering av olika typer av ohälsa efter traumatiska händelser, arbetet med olika symptomuttryck i olika kulturer och kunskap kring tortyrskador och -dokumentation.

Utbildningen lyfter speciellt unga vuxna ensamkommande som är en mycket sårbar patientgrupp, både som barn och som unga vuxna och vars vårdrättigheter påverkas av ålder och juridiska tillstånd.

Du som arbetar inom primärvården och Första linjen har företräde. Utbildningen är kostnadsfri.

Program

 • Juridisk intro: Om asylprocessen och uppehållstillstånd
 • Migrationens påverkan på hälsan
 • Viktigt att identifiera psykisk ohälsa tidigt – hur gör man?
 • Normala och onormala reaktioner på svåra händelser, om PTSD
 • Transkulturella perspektiv på suicidbedömning
 • Barn som anhöriga till traumatiserade föräldrar
 • Ensamkommande barn
 • Rätt till vård

 

 Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (psykiatri)

 • Målbeskrivning från 2008: 2, 10, 21
 • Målbeskrivning från 2015: c13, c2

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP)

 • Målbeskrivning från 2008: 2
 • Målbeskrivning från 2015: c2

 

Anmälan

 

Liknande händelser