Metodnyheter: Bättre behandling av PTSD hos flyktingar (psykiatri)

  • Startdatum: 2018-10-24 08:30
  • Slutdatum: 2018-10-24 16:45
  • Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Det senaste inom behandlingsforskning presenteras under en heldag med fokus på flyktingpatienten. Flera föreläsningar kommer fokusera på utveckling av exponeringsbehandling inklusive nya rekommendationer. Den norska psykologen Håkon Stenmark berättar om Narrative Exposure Therapy, utvecklad för behandling av PTSD i flyktingläger och instabila livssituationer. Dagen innehåller även forskningsframsteg kring exempelvis grupp- och internetbehandling.

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2

Målbeskrivning från 2015: c2

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (BUP):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 6

Målbeskrivning från 2015: Delmål c6

Liknande händelser