Arbete med flyktingfamiljer och traumatiserade barn

  • Startdatum: 2018-11-07 08:30
  • Slutdatum: 2018-11-07 12:00
  • Plats: Centrum för psykiatriforskning, vån 6, sal 90, Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Flyktingbarn som anländer till Sverige med sina föräldrar söker vård i lägre utsträckning än ensamkommande unga och det finns en risk att de inte får den hjälp de behöver.

På grund av språksvårigheter, okunskap om vårdstruktur eller egen psykisk ohälsa kan deras föräldrar ha svårt att söka vård åt dem. Det händer också att barn undviker att berätta om sjukdom för att inte belasta sina föräldrar. Hur ser vi till att även dessa barn uppmärksammas och får den hjälp de behöver? Halvdagen lyfter dessutom risken för andragenerationstraumatisering.

Program

08.30 När barn ärver sina föräldrars trauma: Andragenerationstraumatisering.

Föreläsare: Per-Anders Rydelius, professor, överläkare Barn- och ungdomspsykiatri, KI

09.10 Kaffepaus

09.30 Fortsättning När barn ärver sina föräldrars trauma.

Föreläsare: Atia Daud, med dr, leg psykolog, KI

10.10 Hinder för familjen att söka vård                                                        

Föreläsare: Maria Sundvall, överläkare, Transkulturellt Centrum

10.30 Paus

10.40 Vuxenpsykiatrins skyldigheter för patientens barn                                      

Föreläsare: Elin Lindén, socionom

11.00 Arbete med flyktingfamiljer med fokus på barn: CPP

Föreläsare Kristin Österberg, leg psykolog, BUP Trauma

12.00 Avslut

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 13, 12, 21

Målbeskrivning från 2015: Delmål a2, b1

 

Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Barn- och ungdomspsykiatri):

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 13

Målbeskrivning från 2015: Delmål a2, b1, c2

 

Liknande händelser