Skriv ut den här sidan

Utbildning på er arbetsplats

Ni kan få utbildning på er arbetsplats anpassad till de kunskaper och erfarenheter ni har och till verksamhetens behov. Tillsammans planerar vi innehåll och omfattning.

 

 Vi inleder gärna utbildningsplaneringen med ett besök hos er. För att få kunskap om den verksamhet ni arbetar i och bakgrunden till att ni önskar en utbildning inom vårt kunskapsområde. Tillsammans planerar vi för vad som skall ingå i utbildningen och hur vi ska jobba med pedagogiken.

Vi arbetar med en form som innebär gott om tid för dialog och erfarenhetsutbyte mellan er i personalgruppen och oss. Utbildningen kan avse en hel personalgrupp med olika yrken eller en begränsad grupp som möter patienter med migrationsbakgrund.

Utbildningen ger vi vid ett eller flera utbildningstillfällen. Minimitiden för en arbetsplatsanpassad utbildning är tre timmar. Vi kommer till er eller till en lokal som ni själva valt.