Sveriges Radio om brister hos Migrationsverket

Migrationsverket har granskat 400 beslut som fattades förra året och bara hälften av dem ansågs vara utredda på det sätt de borde varit.