Läkare och sjuksköterskor avråds medverka vid tvångsmedicinering

Skriv ut den här sidan

Svenska Läkaresällskapet avråder från tvångsmedicinering vid avvisning

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett gemensamt uttalande att läkares och sjuksköterskors medverkan till tvångsmedicinering i samband med avvisning eller utvisning av utländska medborgare strider mot professionsetiken.