Skriv ut den här sidan

Tolk – för god kommunikation och delaktighet

Att arbeta med tolk kan se olika ut beroende på hur patient och personal väljer att utforma det tolkade samtalet. Tolken kan ses som ett verktyg i mötet mellan två människor.

För att säkra din kommunikation med personen är det viktigt att använda tolk. Inför samtalet är det lämpligt att fråga hur den du möter vill använda tolken. Kanske han/hon talar någorlunda bra svenska men behöver stöd i samtalet kring sjukdomsbegrepp, symtom och behandling. Det kan vara så att bara delar av samtalet behöver tolkas och att det räcker att sammanfatta samtalet och kolla att patienten förstått med tolkens hjälp.

Andra människor är i behov av tolkning under hela samtalet. När du beställer tolk är det viktigt att säkerställa att det är rätt språk du valt. En persons geografiska ursprung behöver inte betyda att han/hon kan eller vill tala det majoritetsspråk som gäller i området. Vilket är personens starkaste språk? Stora variationer med olika dialekter kan ha betydelse för val av tolk. Kommunikation kan även försvåras av att en person tvingas prata ett språk som symboliserar förföljelse och förtryck.

En inledande kontakt kan kanske ske på ett majoritetsspråk, för att snabbt skapa sig en förståelse för personens omedelbara behov. Inför planeringen av en fortsatt kontakt bör patienten ges möjlighet att få välja språk för att garantera en god kommunikation.

Senast ändrad: 2018-01-02