Teman

.Vi följer ett standardiserat upplägg för första träffen – en presentation av oss, hur vi arbetar och en kort introduktion om begreppen hälsa, hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Deltagarna får komma med önskemål om vilka teman de vill prioritera. Oftast har vi serieträffar på 6-12 tillfällen.

Varje tema innehåller material som är anpassad för 1,5-2 timmars möte inklusive frågor och diskussion.