Skriv ut den här sidan

Hälsokommunikation

Syftet är att främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända samt flyktingar i Stockholms län.

Vi planerar vårt arbete tillsammans med olika samarbetspartners utifrån deras önskemål, och vi informerar och vägleder bland annat om:

  • Hitta rätt i sjukvården/tandvården
  • Migration & hälsa
  • Sexuell hälsa & samlevnad
  • Levnadsvanor
  • Familjehälsa

Vi jobbar helst med mindre grupper för att skapa dialog och ge utrymme för tankar och reflektioner. Det innebär att målgruppens egna erfarenheter och behov utgör utgångspunkten och bestämmer inriktningen för vårt arbete. 

Introduktionsfilm om hälsokommunikatörernas arbete / The Health Communicators

Se Sofie Bäärnhielm, enhetschef samt Haibe Hussein och Susan Sami, hälsokommunikatörer på Transkulturellt Centrum och Jussi Koreila, avdelningschef på arbetsmarknadsförvaltningen, SFI berättta om hälsokommunikatörernas roll och deras arbete. Filmen är på 5:09 min. English subtitling.

Kontakta oss

hk@sll.se

Tel 123 486 74/-77/-80/-89