En kurs om kulturformuleringsintervjun i DSM-5

Utveckla dina diagnostiska färdigheter i mötet med patienter av olika kulturell bakgrund på Svenska Psykiatrikongressen i Göteborg 12/3 !

Kursen ger dig kunskaper om 

  • Nytt om kultur i DSM-5
  • Syfte med kulturformuleringen i DSM-5
  • Hur man kan beakta kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik och behandlingsplanering
  • Metodologiska utmaningar vid psykiatriska intervjuer

 Upplägg

  • Filmvinjett: En ung mans berättelse om flykten till Sverige
  • Teoretisk bakgrund om kultur, psykopatologi, diagnostik och behandling
  • Praktisk användning av kulturformuleringsintervjun
  • Diskussion om intervjuteknik

Diplom ges efter kursen.

För ST läkare i psykiatri uppfyller kursen del av delmål 2 och 13. 

Hela programmet för konferensen.

Välkomna!

Sofie Bäärnhielm

Överläkare, med dr

Transkulturellt Centrum

Stockholm

Karima Assel

Överläkare

Transkulturellt Centrum

Stockholm

Michael Ioannou

Specialistläkare

Psykiatri Affektiva I/SU

Göteborg