RESILIENS Hur kommer människor vidare efter svåra händelser?

Två dagars seminarium om flyktingskap och återhämtning 2-3 december 2015. Resiliens är en mänsklig egenskap att stå emot svåra förhållanden och förmå resa sig igen, anpassa sig och skapa ett rikt och produktivt liv.

Resiliens beror av samverkan mellan enskilda individer och många olika faktorer i miljön som samspelar med varandra. Det kan vara sociala, politiska, kulturella och religiösa faktorer.

Program ... (PDF)

Karta