En dag som belyser situationen för romer inom vården

Konferens för att synliggöra landstingens potentiella roll för romsk inkludering  3 december 2014

Syftet med konferensen är att synliggöra den nationella minoriteten romer i vården samt lyfta landstingens/regionernas potentiella roll i strategin för romsk inkludering på det hälsofrämjande området.

Läs mer här.